Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Passa władz Tuchowa trwa

Mimo, że okres programowania środków unijnych 2007-2013 powoli zbliża się ku końcowi, Burmistrz Tuchowa nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu środków. Tym razem pozyskano środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sal gimnastycznych w Burzynie i Karwodrzy w wysokości 3 076 355,63 zł!

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy nowym budynku Zespołu Szkół w Burzynie w gminie Tuchów
– całkowity koszt budowy wynosi: 2 275 906,26 zł
– wysokość dotacji: 1 593 134,38 zł

2. Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego w Karwodrzy o salę gimnastyczną
– całkowity koszt budowy wynosi: 2 118 887,50 zł
– wysokość dotacji: 1 483 221,25 zł

Przypomnijmy, że wnioski do MRPO zostały złożone na początku 2009 roku i po ocenie znalazły się na liście rezerwowej. Obecnie Zarząd Województwa Małopolskiego w związku z korzystnymi różnicami kursowymi oraz powstałymi oszczędnościami związanymi z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych dla zrealizowanych projektów dokonał aktualizacji listy wniosków do dofinansowania.
Obie inwestycje (w Burzynie i Karwodrzy) zostały rozpoczęte już wcześniej i wykonano fundamenty. Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego ogłoszone zostaną przetargi na realizację kolejnych etapów inwestycji.

Skip to content