Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Panstwa na terenie powiatu tarnowskiego” informujemy, że na terenie gminy Tuchów odbędzie się taksacja terenowa lasów w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

Skip to content