Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podziękowanie od gminy Gardeja

W sierpniu br. Burmistrz Tuchowa i Rada Miejska w Tuchowie podjęli decyzję w sprawie udzielenia Gminie Gardeja bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5000 zł, ze środków budżetu Gminy Tuchów, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w Gminie Gardeja w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r.

Dzisiaj do Urzędu Miejskiego wpłynął list z podziękowaniem od wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego oraz od społeczności lokalnej gminy Gardeja:

W imieniu własnym i całej społeczności lokalnej gminy Gardeja, a zwłaszcza osób dotkniętych skutkami nawałnicy, składam serdeczne podziękowania za okazane wyrazy Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Szczególnie doceniam zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby mieszkańców naszej gminy. Państwa postawa daje wiarę w dobroć i ofiarność ludzi dla potrzebujących pomocy i wsparcia.

Skip to content