Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podziękowanie

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „Nadzieja”, że dzięki otwartemu sercu darczyńców, dzięki dotacjom ze źródeł państwowych, ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany. Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11 265,22 zł.

Organizatorami były szkoły:
Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Tuchowie
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki w Łowczowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata W. Gibały w Piotrkowicach
Szkoła Podstawowa im. Prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, poświęcony czas i talenty. Dziękujemy darczyńcom: dyrektorom szkół, nauczycielom, księżom proboszczom Tuchowa i okolic, uczniom i ich rodzicom, grupie dorosłych wolontariuszy i wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło pomocy. Z okazji Nowego Roku 2019 życzymy wszystkim darczyńcom wszelkiej pomyślności.

Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja”

Skip to content