Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy

2020 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. Dzięki wytężonej pracy w poprzednich latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami czas rozliczeń.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy  przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

W tym roku spotkania w gminach w ramach: Informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów a także Prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych, odbyły się 13 października (Ryglice i Tuchów) oraz 14 października (Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski i Gromnik).

Rok 2020 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Odbyły się warsztaty kreatywne, edukacyjne z robotyki, słomkarskie, jesienne i zajęcia twórcze. Uczestnicy warsztatów i zajęć, wykonane prace zabrali do domu. Odbyły się także konkursy: plastyczny o Pogórzu oraz przygotowanie ozdób choinkowych. A na koniec roku ogłosiliśmy dwa festiwale. Pogórzański Festiwal Piosenki o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” oraz Pogórzański Festiwal Pastorałki i Piosenki Świątecznej. Zwycięzcy konkursów i festiwali otrzymali wspaniałe nagrody.

Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, festiwale i konkursy, miały miejsce w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.

W roku 2020 zostały ogłoszone tylko dwa ostatnie już nabory. W ramach naboru 1/2020 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej złożony został jeden wniosek na kwotę 64 373,00 zł. Natomiast w ramach naboru 2/2020 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej złożono 5 wniosków na łączność kwotę 511 106,00 zł.

Na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy już wszystkie środki przeznaczone na nabory. Czekamy na pomyślne rozliczenie się wnioskodawców i korzystny rozwój przedsiębiorstw.

Wszystkim naszym beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, zmieniania otoczenia, w którym żyjemy, a pozostałych zachęcamy do odważnego korzystania z unijnych środków w kolejnej perspektywie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.pl; pogostoro@interia.pl.

Skip to content