Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zamyka kolejny rok swojej pracy

Rok 2023 to kolejny rok wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. Dzięki owocnej pracy w minionych latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami ostatnie rozliczenia.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

W tym roku spotkania w gminach w ramach: Informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów a także Prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych, odbyły się 14 marca (Ryglice i Tuchów) oraz 15 marca (Szerzyny, Rzepiennik Suchy i Gromnik).

Rok 2023 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów, zajęć kreatywnych i twórczych. Uczestnicy warsztatów i zajęć, wykonywali różne prace (np. ręcznie robione maskotki, magiczne anioły na desce, kreatywne palmy wielkanocne, koszyczki wielkanocne, romantyczne serce w stylu vintage), które zabrali do domu.

Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, miały miejsce w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.

W roku 2023 zostały ogłoszone cztery nabory wniosków. W ramach naboru 1/2023 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej złożono 6 wniosków na kwotę 420 000,00 zł. Dwa wnioski nie zmieściły się w limicie środków, natomiast cztery uzyskały dofinansowanie na kwotę 280 000,00 zł. W ramach naboru 2/2023 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wpłynął jeden wniosek na kwotę 73 600,00 zł, natomiast jeden wniosek został wycofany na etapie oceny. W ramach naboru 3/2023 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej złożono 2 wnioski na kwotę 148 028,84 zł. W ramach naboru 4/2023 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wpłynął 1 wniosek na kwotę 87 600,00 zł (wniosek poprzednio wycofany w naborze 2/2023). Wszystkim naszym beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, bezproblemowych rozliczeń.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.pl; pogostoro@interia.pl.