Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POKL w Łowczowie

Wszystkie szkoły realizujące projekt POKL „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” dokonały jego podsumowania. Dnia 9 grudnia 2010 r, takie spotkanie z udziałem Burmistrza Kazimierza Kurczaba odbyło się w Szkole Podstawowej w Łowczowie.

Licznie zgromadzonym rodzicom i uczniom przedstawiono prezentacje multimedialne ukazujące ogólne informacje o projekcie oraz sposoby i efekty pracy na zajęciach, fragmenty przedstawień, ciekawe miejsca – dla uczniów było to wspomnienie z wycieczek, dla rodziców wspólna wyprawa do Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Inwałdu, Warszawy i wielu innych miejsc. Zebrani obejrzeli wystawki prac dzieci, scenografie i rekwizyty z przedstawień, tablice prezentujące pracę na zajęciach oraz zdjęcia z wycieczek i wypoczynku. Dokonano podsumowania konkursów, wręczono zwycięzcom nagrody oraz uczestnikom projektu drobne słodkie upominki.
Spotkanie utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że zrealizowany projekt w zasadniczy sposób wpłynął na poprawę szans edukacyjnych uczniów naszych szkół, poprawę bazy, a jego efekty będą widoczne przez wiele lat. Potwierdził to Burmistrz, który pogratulował pomysłu oraz osiągniętych rezultatów.

Kazimiera Snopkowska

Oto fotorelacja z podsumowania.

Skip to content