Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc dla szkół

Rada Ministrów przyjęła program rządowy „Radosna szkoła”, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

W roku 2009 dyrektorzy szkół, dla wsparcia finansowego udzielanego w tym roku, składają wnioski do organów prowadzących do 20 lipca br., a organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły składają wnioski do wojewody do 3 sierpnia br.

Skip to content