Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wypłaty zasiłków dla poszkodowanych

Wojewoda Małopolski przekazał Gminie Tuchów kwotę 77 300,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne, podstawowe wyposażenie domu) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Wypłaty będą dokonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Skip to content