Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc finansowa na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy

W sierpniu br. Burmistrz Tuchowa i Rada Miejska w Tuchowie podjęli decyzję w sprawie udzielenia Gminie Gardeja bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Tuchów, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w Gminie Gardeja w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r.

Pomoc w kwocie 5 000,00 zł została pod koniec września przekazana na konto Gminy Gardeja. Mamy nadzieję, że przekazane środki pomogą odbudować zniszczoną infrastrukturę, a tym samym przyspieszą powrót do normalnego życia mieszkańców gminy.

Skip to content