Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach „Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 -2020”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, że od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła aktualizacja, związana ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia.

Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Program kierowany jest do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, nie będących w stanie zapewnić sobie ani swojej rodzinie odpowiednich posiłków.

Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez bezpłatną pomoc żywnościową w formie paczek zawierających artykuły z różnych grup oraz umożliwienie udziału w bezpłatnych szkolenia, warsztatach i innych formach służących wzmacnianiu samodzielności i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Skierowania do organizacji partnerskich w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 dla osób z terenu gminy Tuchów wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów.

Szczegółowe informacje o programie osoby zainteresowane znajdą się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl

Skip to content