Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega – ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku ogniska wysoce zjadliwej grupy ptaków H5N8 w województwie lubelskim. Ostrzeżenia wydał również Główny Inspektorat Sanitarny.

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy grypy. Zdarzają się także przypadki kiedy wirusy  przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie lubelskim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Powiatowy Lekarz Weterynarii W Tarnowie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i stosowania środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia grypy ptaków do gospodarstwa. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w trosce o bezpieczeństwo ludzi należy:

 • zabezpieczyć budynki, w których przetrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
 • zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

ponadto:

 • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
 • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
 • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
 • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
 • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!

Skip to content