Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Tuchowie

Burmistrz Tuchowa od dawna zabiegał o uaktywnienie terenów przemysłowych przy ul. Długiej, poprzez budowę nowej drogi dojazdowej spełniającej odpowiednie standardy oraz pełne ich uzbrojenie infrastrukturalne. Jednak dopiero teraz, dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych stało się to możliwe.

Profesjonalnie przygotowany wniosek (3 pozycja na liście rankingowej, po ocenie merytorycznej) oraz wczorajsza decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego, w sprawie dofinansowania projektu pn. „Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO), Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 5,6 mln zł dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji dla gminy Tuchów i jednocześnie największe dofinansowanie spośród wnioskodawców (gminy Koszyce, Szczurowa, Skała i Zakliczyn).

Wartość całego projektu to ponad 7 mln zł. Środki te pozwolą na wybudowanie nowej drogi dojazdowej, dróg, parkingów oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej wewnątrz strefy. Efektem tych działań będzie lokowanie w Strefie Aktywności Gospodarczej nowych przedsiębiorstw oraz rozwój obecnych, które zapewnią nowe miejsca pracy.

MRPO

Skip to content