Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pożegnanie Magdaleny Marszałek oraz Andrzeja Mleczki

W środę 28 września 2016 r. podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Tuchowie odbyło się uroczyste pożegnanie skarbnika gminy Magdaleny Marszałek oraz sołtysa sołectwa Dąbrówka Tuchowska Andrzeja Mleczki.

Magdalena Marszałek pełniła funkcję skarbnika gminy przez 11 lat, a Andrzej Mleczko funkcję sołtysa przez 13 lat.

Podczas sesji Rady Miejskiej podziękowanie Magdalenie Marszałek złożyli: burmistrz Tuchowa, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy Tuchów.

Składam wyrazy podziękowania za sumienną 11-letnią pracę na rzecz miasta i gminy Tuchów. Dziękuję za codzienną troskę o finanse gminy i zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy Tuchów. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym – powiedział Adam Drogoś, burmistrz Tuchowa.

W imieniu Rady Miejskiej w Tuchowie składam wyrazy uznania i podziękowania za pełną zaangażowania, sumienną wieloletnią pracę na rzecz miasta i gminy Tuchów. Dzięki Pani kompetencjom gospodarka finansowa naszej małej „ojczyzny” prowadzona była profesjonalnie i odpowiedzialnie, co pozwoliło na dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym – powiedział Ryszard Wrona, przewodniczący Rady Miejskiej.

Na koniec głos zabrała Magdalena Marszałek:
Szanowni Państwo!
W związku z tym że kończę już pracę na stanowisku skarbnika gminy Tuchów, składam serdeczne podziękowanie dyrektorom, kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkich podległych jednostek gminnych. Praca z Państwem była dla mnie przyjemnością, będę mile wspominać spędzone chwile, zrealizowane projekty, pokonane trudności. Zawsze dbałam o to, aby szacunek, zrozumienie, współpraca i równe traktowanie były w pracy na pierwszym miejscu. To co udało się zbudować w ciągu ostatnich 11 lat, jest dla mnie ogromną wartością. Mam nadzieję, że choć część tej atmosfery zrozumienia i działania we wspólnej sprawie pozostanie.

Dziękuję Burmistrzowi, Zastępcy, Sekretarzowi, Radnym Rady Miejskiej w Tuchowie i Sołtysom. Tym obecnie panującym, ale także wszystkim, z którymi przyszło mi wcześniej pracować. Dziękuję poprzedniemu Burmistrzowi Tuchowa. Miałam wielki zaszczyt współpracując z Państwem w latach największego rozkwitu tuchowskiego samorządu. Mam ogromną satysfakcję, bo wiem, że moja praca również przyczyniła się do tego rozkwitu.

I dlatego odchodzę dzisiaj z uśmiechem, z podniesioną głową, z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku służbowego. Wszystkim Wam tego samego życzę, abyście Państwo w przyszłości odchodzili z urzędu właśnie z uśmiechem, z satysfakcją i z poczuciem dobrze wypełnionej roli.

Magdalena Marszałek, skarbnik Tuchowa.

Słowa podziękowania do Andrzeja Mleczki skierowali: burmistrz Tuchowa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie oraz koledzy i koleżanki sołtysi.

W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana funkcji sołtysa Dąbrówki Tuchowskiej składam serdeczne podziękowanie za 13-letnią pracę na rzecz rozwoju sołectwa. Pana zaangażowanie i trud zaowocował wieloma sukcesami. Był Pan także nagradzany rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, mianowicie zaufaniem współmieszkańców. Życzę wielu sukcesów w życiu prywatnym – powiedział Adam Drogoś, burmistrz Tuchowa.

W imieniu Rady Miejskiej w Tuchowie wyrażam wdzięczność za dotychczasową współpracę, za trud i wysiłek wkładany w wykonywanie swoich obowiązków oraz zaangażowanie z jakim przez lata służył Pan lokalnej społeczności. Dziękuję za determinację w podejmowaniu i realizacji działań służących rozwojowi sołectwa, a tym samym gminy. Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym – powiedział Ryszard Wrona, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Skip to content