Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pożegnanie proboszcza Eugeniusza Leśniaka

Były łzy wzruszenia, kwiaty i podziękowania – wspólnota parafialna pożegnała wczoraj swojego dotychczasowego proboszcza i kustosza tuchowskiego sanktuarium Eugeniusza Leśniaka.

Kliknij, aby obejrzeć fotorelację z uroczystości pożegnania Proboszcza Eugeniusza Leśniaka.

O. EUGENIUSZ LEŚNIAK – REDEMPTORYSTA
Eugeniusz Leśniak urodził się w miejscowości Błonie w powiecie tarnowskim w rodzinie Antoniego i Anny. Do Szkoły Podstawowej 7 – klasowej uczęszczał w Błoniach. Szkołę Podstawową ukończył w 1962 roku, następnie zdawał egzaminy do Niższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wskutek niepowodzenia do Seminarium nie został przyjęty.
Wobec zaistniałej sytuacji udał się do Tuchowa, gdzie z pomocą Ojców Redemptorystów mógł zdawać dodatkowy egzamin w sierpniu w celu przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego. Egzamin wypadł pomyślnie i od września 1962 roku został uczniem pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie.
Po ukończeniu Liceum w 1965 roku wstąpił do Nowicjatu Ojców Redemptorystów w Braniewie. Pierwsze śluby czasowe na okres trzech lat złożył w Braniewie 15 sierpnia 1966 roku. Po ukończeniu Nowicjatu i złożeniu ślubów czasowych rozpoczął okres sześcioletniej nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1973 roku.
W latach 1973 – 1974 podjął Studia Misyjne w Tyrocinium w Toruniu pod kierunkiem Ojca Gerarda Siwka. Pierwszą placówką duszpasterską był Głogów, gdzie w latach 1974 – 1975 pracował, jako katecheta ucząc katechezy dzieci przedszkolne i szkolne. Następnie w latach 1975 – 1978 pracował w Gdyni, jako wikariusz i katecheta młodzieżowy. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu wyjeżdżał na prace apostolskie.
Lata 1978 – 1984 były latami powrotu do Tuchowa, gdzie pracował, jako wikariusz i katecheta, kontynuując jednocześnie wyjazdy na prace apostolskie. Kolejną placówką był Zamość, na której już jak wicerektor, minister i katecheta młodzieżowy działał na polu duszpasterskim. W Zamościu też otrzymał propozycję objęcia urzędu proboszcza w Szczecinku. Po tygodniowym zastanowieniu urząd przyjął, a w konsekwencji kolejne dziesięć lat pracował w Szczecinku. Najpierw przez pierwsze cztery lata, jako proboszcz, a następnie kolejne sześć lat, jako proboszcz i rektor.
Rok 1996 przyniósł objęcie placówki w Toruniu, gdzie przebywał do 2002 roku pełniąc przez pierwsze trzy lata urząd proboszcza, a przez kolejne trzy lata urząd proboszcza i rektora. W dalszym ciągu niestrudzenie pracując z młodzieżą, jako katecheta.
Lata 2002 – 2008 to powrót do Głogowa, gdzie przez kolejne sześć lat związany był posługą proboszcza i rektora oraz nadal katechety w Liceum Ogólnokształcącym.
Od 21 czerwca 2008 roku pracował na placówce w Tuchowie, gdzie pełnił funkcję proboszcza i kustosza Sanktuarium.

Źródło: www.klasztor.tuchow.pl

Kliknij, aby obejrzeć fotorelację z uroczystości pożegnania Proboszcza Eugeniusza Leśniaka.
fot. Krzysztof Jasiński

Skip to content