Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozyskano 85 000 zł na zakup instrumentów muzycznych

Informujemy, że wniosek Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów został rozpatrzony pozytywnie i przyznana została kwota w wysokości 85 000 zł. Dzięki tym środkom szkoła zostanie doposażona m.in. w instrumenty perkusyjne.

Celem realizacji zadania pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” jest zapewnienie lepszych warunków dla kształcenia muzycznego uczniów szkoły, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz podniesienie standardów edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, rozwój ich zdolności i umiejętności muzycznych.
Poseł na Sejm RP Pan Michał Wojtkiewicz podkreśla że, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera dobre projekty, służące edukacji artystycznej i rozwojowi kultury zwłaszcza tam, gdzie widoczne są efekty. Dla mnie też zawsze była i jest ważna działalność kulturalna w mieście i gminie.

Skip to content