Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozyskano prawie 17 mln zł dla Tuchowa

Mijający rok był bardzo udany, biorąc pod uwagę pozyskane środki. Oprócz środków pozyskanych na realizację projektu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” (95 mln zł dotacji), udało się zdobyć jeszcze prawie 17 mln zł!

Oto lista pozyskanych funduszy w 2011 roku z określeniem kwoty, nazwy zadania oraz instytucji (funduszu), z której dotację uzyskano:

5 619 839 zł
– Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
– Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

2 964 711 zł
– Zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi oraz z terenów osuwiskowych
– Małopolski Urząd Wojewódzki

1 593 134 zł
– Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy nowym budynku Zespołu Szkół w Burzynie
– Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

1 483 221 zł
– Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego w Karwodrzy o salę gimnastyczną
– Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

1 123 633 zł
– Budowa mieszkań komunalnych wraz z częścią biurową w Siedliskach
– Bank Gospodarstwa Krajowego

1 333 305 zł
– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Europejski Fundusz Solidarności

500 000 zł
– Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

307 360 zł
– Budowa chodników przy drogach wojewódzkich
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

336 600 zł
– Odnowa centrum wsi Lubaszowa
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

283 750 zł
– Odnowa centrum wsi Karwodrza
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

194 400 zł
– Odnowa centrum wsi Łowczów
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

242 864 zł
– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

233 636 zł
– Pomoc materialna dla uczniów
– Małopolski Urząd Wojewódzki

187 500 zł
– Utworzenie Cyfrowego Kina 3D w Domu Kultury w Tuchowie
– Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013

140 500 zł
– Zakup mieszkania komunalnego dla powodzian
– Małopolski Urząd Wojewódzki

22 400 €
– Finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie
– Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

119 949 zł
– Budowa chodników przy drogach powiatowych
– Starostwo Powiatowe w Tarnowie

67 765 zł
– Wyposażenie pomieszczenia Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
– Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

57 170 zł
– Budowa placu zabaw w Zabłędzy w ramach Programu „Radosna szkoła”
– Małopolski Urząd Wojewódzki

37 670 zł
– Drogi wewnętrzne
– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

30 290 zł
– Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci szkolnych
– Małopolski Urząd Wojewódzki

15 000 €
– Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2011
– Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

12 000 zł
– Zakup ekranu kinowego do Kina Promień
– Polski Instytut Sztuki Filmowej

11 956 zł
– Zakup pomocy dydaktycznych w SP w Dąbrówce Tuchowskiej
– Program „Radosna szkoła”

11 499 zł
– Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby, warsztatów oraz wystaw poplenerowych
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Małe projekty

10 510
– Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10 350 zł
– Dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych dla powodzian
– Małopolski Urząd Wojewódzki

6 790 zł
– Biblioteki z Internetem TP
– Telekomunikacja Polska SA

6 000 zł
– Młodzieżowy szlak europejski – przystanek Tuchów (Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów)
– Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

4 401 zł
– Promujemy kulturę lokalną – mała galeria w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
– Program Rozwoju Bibliotek

4 000 zł
– Fotograficzny Tuchów (Tuchowska Grupa Fotograficzna)
– Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Skip to content