Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Praca wakacyjna dla studentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że trwa nadal – do 20 marca 2016 r. – dodatkowy nabór do pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na sezon – lato 2016.

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
– studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.,
– studenci, którzy deklarują znajomość języka niemieckiego,
– studenci, którzy deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji.

Studenci nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie do lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę).

Więcej informacji: http://wup-krakow.pl/.

Poprawnie wypełnione dokumenty aplikacyjne studenci mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Zespole Zamiejscowym w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, I piętro, pok. 103 i 135 – do 20 marca 2016 r.

Skip to content