Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej cieszy się coraz większym zainteresowaniem

4 maja 2014 roku odbyło się otwarcie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (TSAG). Od tego czasu prowadzone są intensywne starania związane z pozyskaniem przedsiębiorców chcących uruchomić działalność gospodarczą w granicach Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
We wrześniu 2015 roku sfinalizowano pierwsze transakcje sprzedaży 2 działek, na których powstają zakłady pracy deklarujące łącznie zatrudnienie minimum 6 osób.

Natomiast w lutym 2016 r. sfinalizowano sprzedaż 6 działek, na których powstanie zakład pracy deklarujący zatrudnienie minimum 15 osób.

Firmy, które zdecydowały się na zakup działek w Tuchowskiej Strefie Aktywności gospodarczej prowadzą działalność produkcyjną konstrukcji stalowych oraz mebli.

W najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną kolejne przetargi na zbycie pozostałych nieruchomości w TSAG.

Cały czas trwają również starania, aby włączyć obszar TSAG do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie jest aktualnie procedowany na Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Przypomnijmy czym jest i na jakich zasadach funkcjonuje Strefa Aktywności Gospodarczej w Tuchowie?
Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w obrębie miasta, na północno-zachodnim jego krańcu, obok drogi wojewódzkiej nr 977. Obejmuje ona obszar 16,394 ha z ogromnym, ogólnodostępnym parkingiem w centrum strefy.
Strefa powstała dzięki realizacji projektu pn. „Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w ramach Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki z dofinansowania pozwoliły na wybudowanie nowej infrastruktury, parkingów oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej wewnątrz strefy. Efektem tych działań jest lokowanie w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej nowych przedsiębiorstw oraz rozwój obecnych, które zapewnią miejsca pracy.

Aktualna oferta Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Kliknij tutaj, aby pobrać – plik *.pdf

Osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej jest:
Wiktor Chrzanowski
st. specjalista ds. planowania, rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji gminy
tel. 14 6525 176 w. 58
w.chrzanowski@tuchow.pl

Skip to content