Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prace konserwatorskie przy kapliczce na ukończeniu

Zmierzają ku końcowi prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1901 r. przy ul. Mickiewicza w Tuchowie, na działce nr 2086/52. Wykonawcą prac jest firma “Nie ma to tamto” Marcela Szych z Tarnowa, a koordynatorem prac na obiekcie jest Lubosz Karwat z Tuchowa.

We wrześniu nastąpi odbiór prac przy udziale przedstawicieli gminy Tuchów, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Na zadanie to gmina Tuchów pozyskała w 2016 r. środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczka” w wysokości 6 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania to: 15 600,00 zł brutto.

Kapliczka ta nie jest objęta indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, natomiast wpisana jest do Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Tuchów, przyjętej zarządzeniem Burmistrza Tuchowa nr 258/2014 z dnia 02.10.2014 r.

Skip to content