Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Premiera „Lokomotywy” w Teatrze im. Ludwika Solskiego

23 listopada w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie odbyła się premiera „Lokomotywy”. W przedstawieniu wzięły udział dwie dziewczynki ze Stowarzyszenia „Wszystkiego Dzieci Nasze Są”: Marysia Witek z Tuchowa oraz Sylwia Niziołek z Szerzyn – uczennica szkoły zawodowej w ZSP w Tuchowie.

Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są” z siedzibą w Olszynach działa na rzecz dzieci i osób dotkniętych upośledzeniem czy kalectwem, pochodzących z „trudnych” rodzin i rodzin dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie działa na terenie gmin: Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów oraz Gromnik.

Główną animatorką działalności Stowarzyszenia jest Barbara Duran, która wraz z armią wolontariuszy i ludzi dobrej woli stara się pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc ta przejawia się szczególnie organizowanymi akcjami, zbiórkami i imprezami charytatywnymi, dzięki którym udało się uczynić wiele dobra dla potrzebujących.

Zapraszamy do obejrzenia występów:

Skip to content