Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt szkolny w Trzemesnej

Od dnia 1 lutego Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej uczestniczy w realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.
Cele szczegółowe projektu:
1. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
2. Stworzenie warunków w szkole objętej wsparciem, umożliwiającej i wspomagającej indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne m.in. tablicę interaktywną i inne pomoce do zajęć.

A zatem projekt będzie obejmował organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce oraz zajęcia rozwijające ich uzdolnienia. Dodatkowe zakupione zostaną materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

Beneficjent: Eugeniusz Krupa

Skip to content