Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt zakończony

27 listopada w Piotrkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące unijny projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu”. Realizacja projektu trwała dwa lata w czterech szkołach naszej gminy: w Dąbrówce, Lubaszowej, Piotrkowicach i Łowczowie.

Pozyskano na ten cel 450 tys. zł główne nie dodatkowe zajęcia, wycieczki, konkursy.
Po powitaniu gości i krótkiej informacji o projekcie uczniowie szkoły rozpoczęli swój program artystyczny, który był przygotowany w związku z wieloma konkursami szkolnymi, w tym konkursem „Mam talent”. Dzieci i młodzież została nagrodzona od licznie zgromadzonej publiczności gromkimi brawami.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wrona oraz sekretarz gminy Jerzy Laska wręczyli uczestnikom i laureatom konkursów dyplomy i nagrody książkowe.

Skip to content