Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PROW 2007-2013 – trwa nabór wniosków

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski można składać na operację z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wniosku składane są za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
27 czerwca 2011 roku – 22 lipca 2011 roku

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

Wysokość dostępnych środków w 2011 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
– „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1 500 000,00 zł.
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 200 000,00 zł.
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 220 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60 % punktów.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.14 652 44 04.

Skip to content