Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przejazd drogą Burzyn – Lubaszowa

Burmistrz Tuchowa informuje, że w związku z rozpoczętym remontem mostu na rzece Białej w Lubaszowej w ciągu najbliższego tygodnia zostanie przeprowadzona analiza natężenia ruchu na drodze gminnej pomiędzy Burzynem i Lubaszową (tzw. Granice) .

Jeśli analiza natężenia ruchu, a także względy bezpieczeństwa mieszkańców pozwolą ocenić, że droga jest w stanie przyjąć większą liczbę pojazdów, Burmistrz Tuchowa podejmie decyzję o udostępnieniu drogi szerszemu gronu mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania ciągłości transportu publicznego, Burmistrz Tuchowa prowadziła rozmowy z FTD FENIKS w Tarnowie, aby umożliwić wykonywanie transportu publicznego drogą przez Burzyn. W toku rozmów zawarto porozumienie, jednak przewoźnik aktualnie nie chce wykorzystywać tej drogi do świadczenia usług transportu pasażerów.

W sprawach związanych z oficjalnym objazdem przygotowanym przez wykonawcę remontu prosimy o kontakt z zarządcą drogi powiatowej:
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
Zgłobicka, 33-113 Zgłobice
Telefon: 14 674 12 30

Skip to content