Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ministerstwo dofinansowało Alfę Siedliska

Informujemy, że wniosek klubu Alfa Siedliska do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie drużyn dziecięcych został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu klub z Siedlisk zyska 10 000 zł, które przeznaczy na wsparcie zajęć treningowych dla żaków i orlików.

Projekt będzie trwał od 01.07.2019 roku do 15.11.2019 roku i obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia trenera oraz zakup sprzętu.
Wkład własny klubu to 1 250 zł, a 10 000 zł to dotacja Ministra Sportu.

Działaniem klubu objęte zostaną dwie drużyny młodzieżowe: żaki i orliki.
W ramach projektu zakupione zostaną:
– piłki nożne z atestem – 8 sztuk
– bramki przenośne aluminiowe z siatkami 5 x 2 m – 2 sztuki

– Cieszymy się, że nasi podopieczni zyskają tak bardzo potrzebny sprzęt, w tym przede wszystkim nowe bramki, ponieważ dotychczasowe stalowe bramki są ciężkie i dzieciom bardzo trudno jest je przestawiać – powiedział po otrzymaniu wiadomości z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Jarosław Mirek trener w Szkółce Piłkarskiej Alfa Siedliska.

– To już drugi rok, kiedy to nasze dokumenty aplikacyjne są pozytywnie rozpatrywane przez ministerstwo. Dzieci i młodzieży na treningach ciągle przybywa, a dodatkowy sprzęt jest niezbędny do prowadzenia zajęć – dodał.

Skip to content