Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – spotkanie

Ważna informacja dla mieszkańców gminy zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Tuchów przygotowuje się do pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do tej pory wpłynęło do Urzędu Miejskiego ok. 120 ankiet, które teraz zostaną zweryfikowane. Projektant będzie weryfikował możliwość wykonania oczyszczalni w terenie (odległość od granicy, wielkość działki, odległość od cieków wodnych i studni itp.). Weryfikacja w terenie będzie się odbywać w okresie od czerwca do lipca.

Na przełomie 3 i 4 kwartału 2019 roku Gmina Tuchów planuje złożenie wniosku i pozyskanie dotacji. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Spotkanie dla zainteresowanych

W czwartek 23 maja o godzinie 18.30 w Dom Kultury w Tuchowie odbędzie się spotkanie informacyjne z potencjalną firmą wykonującą przydomowe oczyszczalnie. Przedstawiciele firmy odpowiedzą na pytania dotyczące technologii, eksploatacji i serwisu oczyszczalni.

Skip to content