Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”.

Termin rekrutacji: od 27 lipca do 31 sierpnia 2016 r. (w godz. 9:00-15:00), albo do wyczerpania miejsc.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– osoby w wieku 30+;
– niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
– mieszkające na terenie powiatów : tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego;
– bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo;
– o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max na poziomie ISCED 3 – ponadgimnazjalne).

Więcej informacji: http://przygotowanieniepelnosprawnychdopracy.pl/

Skip to content