Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Przyjaciół poznaje się w biedzie”

W dniach od 2 do 9 sierpnia, dzieci i młodzież z rodzin poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi przebywają na turnusie wakacyjnym w zaprzyjaźnionym mieście Martfu na Węgrzech, z którym Tuchów od wielu lat współpracuje. Pobyt 41-osobowej grupy tuchowian został zorganizowany z inicjatywy naszych węgierskich przyjaciół, którzy sfinansowali całe przedsięwzięcie. Nasz partner przekazał również na specjalne konto gminy pieniądze na rzecz powodzian. Burmistrz Tuchowa składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Martfu oraz samorządowi i mieszkańcom miasta za ten wspaniały gest.

Skip to content