Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa informuje, że na podstawie uchwały nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2016 r. przystąpiła do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 jako podstawowego i strategicznego narzędzia wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Skip to content