Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Punkt konsultacyjny

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza do punktu konsultacyjno-doradczego w Tuchowie przy ul. Chopina 10. Prowadzi doradztwo i konsultacje w zakresie:
* możliwości, sposobu i form kredytowania gospodarstw rolnych w tym produkcji roślinnej zwierzęcej i ogrodniczej
* prowadzenia działalności rzemieślniczej, usługowej i agroturystycznej
* zakładania i rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
* możliwości, sposobu i form kredytowania jako udziału własnego do realizacji projektów ze środków unijnych i krajowych
* dokumentacji kredytowej i biznes planu.

Doradca w punkcie konsultacyjno-doradczym pełni dyżury w dniach:
21 i 25 luty 2008 w godz. 15.00 do 19.00
10 i 13 marzec 2008 w godz. 15.00 do 19.00
15 marca 2008 w godz. 9.00 do 14.00
17 i 27 marca w godz. 15.00 do 19.00
Konsultacje i doradztwo jest nie odpłatne.

Skip to content