Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radosna szkoła – kolejny nabór

Do 2 listopada samorządy mogą przesyłać do wojewody wnioski szkół o dofinansowanie budowy placów zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych w ramach drugiej edycji programu rządowego „Radosna szkoła”. Z pierwszej edycji dotacje otrzyma 505 szkół z Małopolski.

Teraz o dotacje mogą starać się szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszej edycji programu. Mogą one przesyłać wnioski o dofinansowanie do swoich organów prowadzących (do 12 października !), a te z kolei do 2 listopada mają czas na przesłanie wniosków do wojewody. Wnioski organów prowadzących należy składać w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich przy ul. Basztowej 22 w Krakowie w pokoju 322 (III piętro) w godzinach pracy urzędu (pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30). Wnioski można również przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (012) 39 21 541, (012) 39 21 264, (012) 39 21 911 oraz (012) 39 21 338.

Podstawowym kryterium wyboru szkół, które otrzymają dofinansowanie będzie liczba sześciolatków w pierwszych klasach. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji będą miały również szkoły z mniejszych miejscowości. Pod uwagę brane będzie ponadto wyposażenie, jakie szkoła już posiada. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie miejsc zabaw. Szkoły, które z własnych środków zakupiły pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw lub zbudowały albo zmodernizowały place zabaw mogą starać się również o zwrot poniesionych kosztów.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie: www.radosnaszkola.men.gov.pl

Skip to content