Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radosna szkoła w Małopolsce

O ponad 13,7 mln zł dofinansowania dla małopolskich szkół zwrócił się Jerzy Miller, wojewoda małopolski do ministra edukacji narodowej. O taką kwotę w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” starają się szkoły na zakup pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie szkolnych placów zabaw.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane były w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W sumie otrzymano 162 wnioski (w tym: 144 gminy, 3 powiaty, 2 osoby fizyczne) na łączną kwotę ponad 13,7 mln zł, w tym ponad 6 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły oraz ponad 7 mln zł na utworzenie szkolnych placów zabaw.

Wnioski zostały przesłane do ministra edukacji narodowej, który zwróci się do ministra finansów z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na razie nie wiadomo na jaką kwotę może liczyć Małopolska. O tym, które szkoły otrzymają dofinansowanie, zadecydują komisje, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i kuratorium oświaty. Komisje już pracują, oceniając wnioski pod względem merytorycznym. Zgodnie z założeniami programu pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają placówki, które, już we wrześniu przyjmą sześciolatków do szkół. Do 15 października wojewoda ma czas na przekazanie szkołom środków finansowych. Dla wszystkich województw w 2009 roku na realizację programu rząd planuje przeznaczyć 40 mln. zł.

Skip to content