Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekrutacja do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Burmistrz Tuchowa informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Tuchów w roku szkolnym 2016/2017 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru:
Zasady i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym określa:
1. Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2. Uchwała nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
3. Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym określa zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Tuchowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum prowadzonym przez gminę Tuchów.

Skip to content