Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Remont placu zabaw w Tuchowie

Od połowy maja trwają prace związane z demontażem urządzeń placu zabaw w Tuchowie. Miejsce to z powodu upływu czasu oraz zużycia nie stwarzało bezpiecznych warunków do spędzania wolnego czasu.

W najbliższych tygodniach plac zabaw zostanie wyłączony z użytkowania, tak aby umożliwić jego modernizację i ponowne oddanie do użytku.

Decyzja o modernizacji placu zabaw została podjęta dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XLVIII/336/2017 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Tuchów na rok 2018. W programie tym ujęto zapis dot. możliwości finansowania i remontów placów zabaw z myślą o placu zabaw w Tuchowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowała preliminarz wydatków na 2018 r. z uwzględnieniem wykonania nowego placu zabaw w Tuchowie. Plan ten został zatwierdzony przez Radę Miejską w Tuchowie i od początku 2018 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji.

Nowy plac zabaw będzie obejmował:
1. Zestaw składający się z kilku modułów, w tym zjeżdżalnie, pomosty ruchome, moduł zręcznościowy, schodki, tunel.
2. Sprężynowce typu „Piesek”, „Koń”
4. Huśtawka składająca się z trzech modułów
5. Piaskownica ze stałą pokrywą
6. Wykonanie nawierzchni elastycznych potrzebnych dla w/w urządzeń
Wykonane zostanie również ogrodzenie segmentowe.

O postępach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco. Mam nadzieję, że już niebawem dzieci w Tuchowie będą mogły bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać wolny czas na nowym placu zabaw – mówi Kazimierz Kurczab – wiceburmistrz Tuchowa, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.

Skip to content