Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rewitalizacja centrum miasta Tuchowa

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i modernizację Rynku, oraz ulicy Zielonej, Wróblewskiego i Chopina w Tuchowie w zakresie:
1. Przebudowa z modernizacją nawierzchni placu targowego na płycie Rynku w Tuchowie wraz z odtwarzaniem drenażu półwgłębnego placu.
2. Przebudowa z modernizacją chodnika i nawierzchni ulicy Zielonej w Tuchowie.
3. Przebudowa z modernizacją nawierzchni placu targowo – wystawienniczego, oraz modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy Chopina w Tuchowie.
4. Przebudowa z modernizacją nawierzchni parkingu przy ulicy Wróblewskiego w Tuchowie.

Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 30.06.2006 r.

Skip to content