Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezygnacja z mandatu radnego

W dniu 26 stycznia 2012r. do biura Rady Miejskiej w Tuchowie wpłynęło pismo od radnego Rady Miejskiej, Pana Grzegorza Duliana o następującej treści: cyt. „Niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym zrzekam się mandatu radnego. Swoją decyzję motywuję tym, iż nie będę rzucał pereł swojego intelektu przed wieprza.” W związku z powyższym, w dniu 2 lutego 2012 roku, Rada Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, jak w załączniku.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została przesłana do Wojewody Małopolskiego, Komisarza Wyborczego w Tarnowie oraz do Pana Grzegorza Duliana.

Zgodnie z art. 192 i 193 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 176, poz. 1190/, Wojewoda Małopolski zarządzi wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 8, w ciągu trzech miesięcy od momentu podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po wyznaczeniu go przez Wojewodę Małopolskiego.

Skip to content