Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rocznica uchwalenia Konsytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach

2 maja biało-czerwonymi kolorami powitała swoich uczniów Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach. Flagi w oknach, napisy „Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” na tablicach w klasach, kwiaty i dekoracje w sali korekcyjnej. To tu w przeddzień święta wzięliśmy udział w akademii rocznicowej.

Były więc pieśni patriotyczne, wiersze i „żywa lekcja historii” w wykonaniu uczniów klasy 3 i 6. Tą uroczystością wpisaliśmy się w cykl obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przypominanie tego, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku, hołd oddawany 2 maja w Dzień Flagi symbolom narodowym, wspólne śpiewanie hymnu – to działania pozwalające krzewić patriotyzm w młodym pokoleniu i wzmacniać jego poczucie przynależności do ojczystego kraju w dobie wszechogarniającej nas globalizacji.

Skip to content