Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Rodzina 500+” – ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 17 lutego 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program Rodzina 500+. Po opublikowaniu aktów wykonawczych, na stronie Urzędu Miejskiego dostępne będą formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje rozpocząć wydawanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego niezwłocznie po otrzymaniu druków.

Wydawanie wniosków planuje się bezpośrednio w miejscowościach naszej gminy. O konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

Natomiast od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w siedzibie OPS Tuchów.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie.

Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem: http://www.epuap.gov.pl/

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+”: http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

Skip to content