Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie projektu – wbicie łopaty

W dniu 07.06.2011 r. miało miejsce przekazanie terenu budowy dla kontraktów na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Tuchów oraz mieście Tuchów. Przekazanie terenu budowy rozpoczęło się symbolicznym wbiciem łopaty w miejscu budowy kanalizacji.

Wbicia łopaty dokonali Włodarze gmin biorący udział w projekcie, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wicestarosta Tarnowski, Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, oraz licznie przybyli goście. [zdjęcia]

Druga część konferencji obejmowała prezentacje związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz realizowanym Projektem oraz panel dyskusyjny. Swoje prezentacje przedstawili:
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Krzysztof Bolek „Systemy finansowania projektów w sektorze ochrony środowiska –rola wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu projektów finansowanych przez UE”.
– Kierownik JRP Agnieszka Gaj „Zakres rzeczowy Projektu, podział kontraktów”
– Przedstawiciel Wykonawcy Rafał Klimek „Prezentacja firmy”
– Dominik Dobrowolski – ekolog i podróżnik „Ekologia – czynnik rozwoju regionu”

Kontrakty na budowę kanalizacji w miejscowości i gminie Tuchów realizowane są w zakresie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” jest dofinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można uzyskać w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w dziale JRP – siedziba tymczasowa: 33-172 Siedliska 1, tel. 14 650 62 04

Skip to content