Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów

Serdecznie zapraszam do udziału w zaplanowanych spotkaniach Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów: 8 maja o godzinie 10:00 w ratuszu odbędzie się spotkanie robocze radnych, a 9 maja o godzinie 11:00 w sali posiedzeń odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
Eryk Bernal

Program sesji:
1. Otwarcie sesji, powitanie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z uczestnictwem w Dniach Tuchowa.
4. Omówienie propozycji współpracy z młodzieżą europejskich miast partnerskich.
5. Opracowanie zasad przeprowadzenia turnieju sportowego.
6. Omówienie współpracy z Młodzieżowym Klubem Towarzystwa Miłośników Tuchowa.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Skip to content