Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Serdecznie zapraszam do udziału w IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów, która odbędzie się 12 lutego 2009 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
Anna Ciężkowska

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z przebiegu prac konkursowych na logo Młodzieżowej Rady.
4. Informacja na temat wolontariatu dotyczącego prac porządkowych na cmentarzach wojennych.
5. Strona internetowa MRGT.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Skip to content