Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja nadzywczajna

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLI, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą zapraszam w dniu 20 stycznia (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XLI, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie 20 stycznia 2010 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Skip to content