Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spółka Komunalna informuje

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że w związku trudnymi warunkami atmosferycznymi – silne mrozy oraz śliska nawierzchnia – mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów. Spółka czyni starania w kierunku likwidacji opóźnień. Za powstałą sytuację przepraszamy.

Skip to content