Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spotkanie – Natura 2000

Robocze spotkanie w celu wypracowania metod wspólnego działania na obszarach Natura 2000 połączone z konsultacjami społecznymi odbędzie się 5 maja (wtorek) 2009 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38.

Obszary Natura 2000: Ostoja w Paśmie Brzanki, Lubogoszcz.

CEL SPOTKANIA:
Celem spotkania jest wypracowanie wspólnych metod gospodarowania na obszarach Natura 2000 z udziałem społeczeństwa oraz służbami ochrony przyrody. Traktowane jest jako zainicjowanie dyskusji, w kierunku opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Spotkanie jest przeznaczone dla osób najbardziej zainteresowanych wspólną pracą nad działaniami koniecznymi do podjęcia na obszarach Natura 2000.

PROGRAM SPOTKANIA:
10:00 – 11.00
• Przedstawienie celów spotkania i oczekiwanych wyników
• Przedstawienie kryteriów dobrego zachowania podmiotu ochrony objętego siecią Natura 2000 oraz propozycji współpracy z właścicielami terenów oraz społecznościami lokalnymi.

11.00 – 11.20
• Przerwa kawowa

11.20 – 14.00
• Cześć dyskusyjna oraz ustalenie dalszych wspólnych planów i zadań możliwych do realizacji.

W spotkaniu wezmą udział:
Dorota Soida – moderator
dr Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody
dr Anna Gazda – ekspert merytoryczny (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody)
Dagmara Klimczak – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Oddział terenowy w Tarnowie

Skip to content