Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spotkanie z Burmistrzem

Rada osiedlowa w Tuchowie informuje, że 14 kwietnia o godz. 17:00 w Domu Kultury w Tuchowie odbędzie się spotkanie Burmistrza Tuchowa z mieszkańcami miasta.

Temat zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedlowej za 2010 rok.
3. Budżet gminy na 2011 rok.
4. Podział środków osiedla na 2011 rok.
5. Promocja flagi.
6. Sprawy bezpieczeństwa publicznego.
7. Sprawy bieżące.

Skip to content