Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące rozwoju zawodowego

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkanie z mieszkańcami oraz zainteresowanymi pracownikami urzędu – w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”. Spotkanie odbędzie się w piątek 21. kwietnia o godzinie 10:30 w ratuszu, ul. Rynek 1 (sala narad, pokój nr 10).

Informacja dot. projektu:

Nadal trwa rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” dla osób pracujących powyżej 25 roku życia, w tym również osoby 50 + i posiadające wyższe wykształcenie.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkie osoby:

  • pracujące,
  • które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki)
  • ukończyły 25 rok życia.

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia. W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera Zawodowa”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

Z czego można skorzystać?

Doradztwo zawodowe
Projekt „Kierunek Kariera Zawodowa” daje możliwość skorzystania z bilansu kariery, usługi doradztwa zawodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza jedno spotkanie w formie podstawowego bilansu kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z planami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić się jakie umiejętności i kompetencje posiada, doradca proponuje pogłębioną formę bilansu kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania.

Dofinansowanie do szkoleń i kursów
Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnik może zamówić max. 337 bonów o łącznej wartości 5055 zł, do wykorzystania na szkolenia zawodowe w tym. np. kursy prawa jazdy, kursy operatora koparki, ładowarki, uprawnienia F-gaz, kursy kosmetyczne, florystyczne, krawieckie i wiele innych, oferowanych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości zamawianych bonów.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem: https://kierunek.pociagdokariery.pl/