Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprzęt ratowniczy dla strażaków z gminy Tuchów

29 grudnia 2017 roku, w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umów darowizn i przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę Tuchów w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczyli: zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – bryg. Piotr Wójcik, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, zastępca burmistrza Tuchowa i wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie Kazimierz Kurczab, skarbnik gminy Szczepan Makarski oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, które otrzymały zakupiony sprzęt.
Zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, zestawem szyn Kramera i opatrunkami WATER JEL trafiły do ochotniczych straży pożarnych z Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, Jodłówki Tuchowskiej, Karwodrzy, Lubaszowej, Łowczowa, Mesznej Opackiej, Piotrkowic, Siedlisk i Tuchowa. Defibrylatory automatyczne LIFEPAK CR Plus otrzymali strażacy z jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP w Siedliskach i Tuchowie.


Przypomnijmy. 30 października 2017 roku Minister Sprawiedliwości zaprosił jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa małopolskiego, do składania wniosków w ramach II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Tuchów złożyła wniosek do ministerstwa i ostatecznie 30 listopada ubiegłego roku w Krakowie podpisano umowę, na mocy której Gmina Tuchów otrzymała kwotę 81 000,00 złotych na realizację zadania polegającego na zakupie 10 zestawów medycznych oraz 2 defibrylatorów AED. Po przeprowadzonym postępowaniu dokonano zakupu ww. sprzętu i ostatecznie wartość zrealizowanego zadania wyniosła 58 306,00 zł.

Skip to content