Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Środki zewnętrzne dla Tuchowa

Kolejne środki można dopisać do budżetu Tuchowa. Tym razem Burmistrzowi Tuchowa udało się skutecznie pozyskać środki na organizację XI Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych oraz na rozbudowę remizy OSP w Tuchowie, łącznie ok. 90 000,- zł.

Na organizację spotkania miast udało się pozyskać 13 440 Euro z Komisji Europejskiej w Brukseli, natomiast na rozbudowę remizy OSP w Tuchowie pozyskano kwotę 40 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Oto podsumowanie wszystkich pozyskanych środków w bieżącym roku:
662 357,50 zł – zadanie pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).
915 244,00 zł – zadanie pn. “Dokończenie budowy wodociągu w Gminie Tuchów: Piotrkowice, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
99 808,40 zł – utworzenie miejsc i placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – Małopolski Urząd Wojewódzki.
800 000,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
23 200 EURO – finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Tuchowie.
252 000,00 zł – funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
12 650,00 zł – nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
40 000,00 zł – rozbudowa remizy OSP w Tuchowie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
13 440,83 Euro – XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych – Komisja Europejska w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Skip to content