Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statuetki „Melaniusz” wręczone!

W czwartek 26 stycznia 2023 r. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień – statuetki „Melaniusz”.

Pani burmistrz Magdalena Marszałek podsumowała 2022 rok, podkreśliła jak ważna jest sfera społeczna w działalności samorządu. Podziękowała za całoroczną współpracę, podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia.

Głównym punktem programu był moment uhonorowania laureatów statuetką „Melaniusz” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia. Statuetkę „Melaniusz” otrzymali:

  • Bogdan Stefan
  • Mateusz Poręba
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Karwodrzy

Statuetki zasłużonym wręczyła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tuchowie Jerzym Urbankiem i zastępcą burmistrza Tuchowa Wiktorem Chrzanowskim.

Po wręczeniu wyróżnień zespół nauczycieli i przyjaciół Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie w składzie: Alicja Stanisławczyk – Karwat, Karolina Konieczko, Andrzej Stanisławczyk, Grzegorz Kluzek, Andrzej Król, Aleksander Manasterski, Rafał Pawlak, Waldemar Różański zaprezentował piosenki Marka Grechuty oraz piosenki karnawałowe.

Na kończenie odbył się wspólny toast wraz z życzeniami noworocznymi wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Urbanka. Wspaniały poczęstunek dla przybyłych gości przygotowali nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem z Tuchowa – klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na tę wyjątkową uroczystość.

Bogdan Stefan

Bogdan Stefan

…za długoletnią działalność samorządową i społeczną na rzecz mieszkańców gminy Tuchów; przedsiębiorczość pozwalającą na rozwój osobisty, zawodowy w kontekście rozwoju swojej małej Ojczyzny; utrwalanie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i promowanie muzycznych talentów…

Bogdan Stefan posiada wiele pasji i zainteresowań, którymi dzieli się z mieszkańcami naszej gminy. Oprócz zaangażowania w działalność samorządową, społeczną i oświatową propaguje nie tylko wśród mieszkańców tuchowskiej ziemi muzykę, stanowiącą ważną część naszej narodowej i europejskiej tożsamości. Bogdan Stefan posiada opinię osoby uczynnej oraz chętnie niosącej pomoc. Oprócz realizowania wielu swoich pasji aktywnie działa w rolnictwie.

Zanim Bogdan Stefan w latach 2006-2018 przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Tuchowie, zainicjował powstanie Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach, a w latach 2002-2006 był jego prezesem. Sprawił, że szkoła podstawowa w Buchcicach nie została zamknięta, lecz z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj i jest jedną z najlepiej zagospodarowanych placówek oświatowych naszej gminy. Po zakończeniu pełnienia funkcji radnego Buchcic i Łowczowa nadal działał w sposób operatywny i pełny zaangażowania w sprawy nie tylko na rzecz tych miejscowości, ale także całej gminy Tuchów. Podejmował wiele inicjatyw społecznych, pełnił też funkcję członka Rady Duszpasterskiej w Buchcicach. Obecnie działa w Parafialnym Zespole Synodalnym tej miejscowości.

Bogdan Stefan jest absolwentem m.in. Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Od najmłodszych lat interesował się pracą na roli, a pasję tę odziedziczył po rodzicach. Obecnie jest właścicielem dużego gospodarstwa rolnego, poza tym dzierżawi wielohektarowe areały od mieszkańców Buchcic oraz innych miejscowości, dzięki czemu grunty te nie leżą odłogiem, lecz są profesjonalnie uprawiane. Swoim przykładem propaguje dziedzictwo wsi, którego nieodłączną częścią jest praca na roli, a wykonuje ją przy użyciu nowoczesnych narzędzi i sprzętu. Należy zaznaczyć, że w potrzebie nie odmawia sąsiadom i często bezinteresownie, wykorzystując swoje narzędzia, umiejętności, zdobytą wiedzę, pomaga im w uprawie ziemi.

Podobnie jak rolnictwem od najmłodszych lat pasjonuje się muzyką. Już w dzieciństwie grał na trąbce w Parafialnej Orkiestrze
w Ciężkowicach. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie, doskonaląc grę na tym instrumencie. Następnie uczestniczył w Studium Dyrygentów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu. W latach 1998-2008 prowadził Sanktuaryjną Orkiestrę Dętą w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. Od roku 2009 do czasu obecnego przewodniczy Parafialnej Orkiestrze Dętej w Siedliskach koło Tuchowa, której był założycielem. Orkiestra ta z powodzeniem koncertuje nie tylko w Siedliskach, na terenie gminy Tuchów, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami. Pod batutą Bogdana Stefana wspomniana formacja muzyczna zdobyła wiele nagród i wyróżnień, a do najważniejszych z nich należą: trzykrotne zajęcie I miejsca w konkursie o Puchar Biskupa Tarnowskiego Orkiestr Parafialnych, I miejsce w koncercie „My, Małopolanie” w Nowym Sączu oraz nagroda za I miejsce wśród najlepszych orkiestr w marszu. Wspomniana orkiestra jest zespołem wielopokoleniowym, ponieważ grają w niej osoby w różnym wieku, a wśród nich trzej synowie pana Stefana, których talent muzyczny wspierał własnym przykładem. Swoją postawą i zaangażowaniem w propagowanie muzyki aktywizuje zwłaszcza młodzież i innych mieszkańców naszej gminy, czym wspiera kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. Tym samym poprzez muzykę wychowuje nie tylko uczestników orkiestry, ale także słuchaczy, gdyż dobierany przez niego repertuar muzyczny jest również ważną lekcją historii. Orkiestra pod batutą pana Stefana ubogaca liturgię nie tylko w Siedliskach, ale także w innych kościołach naszej diecezji. Repertuar orkiestry to utwory religijne, ale również dzieła stanowiące ważną część naszej narodowej i europejskiej tożsamości. Oprócz tego podczas koncertów wykonywane są nie tylko tradycyjne utwory, ale także te nowe i popkulturowe w oryginalnych aranżacjach. Publiczność zgromadzona na występach często zauważa, że „muzyką można się wspaniale bawić”, czego doświadczają też sami instrumentaliści.

Niewątpliwie poprzez swoją pracę, działalność edukacyjną, samorządową, kulturalno-oświatową i społeczną Bogdan Stefan promuje talenty mieszkańców gminy Tuchów nie tylko na jej obszarze, ale też poza nim, co jest godne uznania.

Mateusz Poręba

…za przykład systematycznej pracy będącej drogą do rozwoju osobistego i zawodowego; promowanie najwyższych wartości poprzez sport; poczucie więzi z małą Ojczyzną, wyraz dumy z takiej postawy i godne reprezentowanie Polski oraz gminy Tuchów na arenie międzynarodowej…

Mateusz Poręba jest tuchowianinem, a swoją przygodę ze sportem rozpoczął na treningach judo pod okiem trenerów Krzysztofa Guta i Marka Srebry. Jak sam wielokrotnie podkreślał, judo ukształtowało jego charakter, wzmocniło psychikę. Kolejną dyscypliną sportową, jaką sobie upodobał, była koszykówka. Na zawodach szkolnych zawsze należał do czołowych zawodników. Trenował koszykówkę w Unii Tarnów, gdzie grał w pierwszym składzie. Wtedy siatkówkę traktował raczej rekreacyjnie. Dopiero spotkanie z trenerem Markiem Skrobotem, a także rozmowy z Ryszardem Wroną utwierdziły go w przekonaniu, że piłka siatkowa jest tym, co powinien wybrać i trenować. Rozpoczął więc treningi w II-ligowym zespole PWSZ w Tarnowie prowadzonym przez Marka Skrobota, równocześnie trenując w Towarzystwie Sportowym „Sokół” Tuchów pod okiem kolejnego trenera, Tomasza Drogosia. Nie bez znaczenia była decyzja prezesa Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej Dariusza Pomykalskiego, który również dostrzegł w Mateuszu wielki talent i szybko dołączył go do kadry Małopolski. Po udziale w jednym z pierwszych turniejów sytuacja Mateusza rozwinęła się dynamicznie. Dołączył do zespołu Akademickiego Klubu Sportowego „Resovia” Rzeszów, prowadzonego pod okiem jednego z najlepszych trenerów w Polsce – Jacka Podpory. Z tym zespołem zdobył mistrzostwo Polski kadetów oraz tytuł najlepszego blokującego. Sukcesy te przyczyniły się do przeniesienia Mateusza do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale. W 2016 roku, niecałe dwa lata po swoim pierwszym siatkarskim treningu, Mateusz został wybrany najlepszym blokującym mistrzostw Polski kadetów, a nagrodę wręczał mu kapitan dorosłej reprezentacji, Michał Kubiak.

Mocny charakter i nieustępliwość sprawiły, że Mateusz robił w siatkówce błyskawiczne postępy. Od 2018 roku jest zawodnikiem Indykpol AZS Olsztyn, a w 2022 roku wywalczył wraz z drużyną Polski srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Jak wspominają nauczyciele i trenerzy, pierwszy wchodził na parkiet i ostatni z niego schodził, nie bacząc na drobne skaleczenia, czy kontuzje. Jasno i precyzyjnie określił sobie cel, jakim była gra w reprezentacji Polski i systematycznie do niego dążył. Chciał być jednym z najlepszych i po prostu to zrobił. Pomimo ogromnego talentu i sukcesu w tak młodym wieku jest człowiekiem pełnym pokory, życzliwości i pracowitości. Podczas spotkania z mieszkańcami we wrześniu 2022 roku, które odbyło się w hali MOSiR Tuchów, dzieciom i młodzieży zostawił bardzo cenny przekaz – zawsze trzeba mieć marzenia, trzeba wierzyć, że się spełnią. Ale żeby tak się stało, trzeba ciężko pracować i nigdy nie wątpić w siebie.

Zawsze podkreśla, że Tuchów jest jego miejscem, stąd pochodzi i tutaj lubi powracać. Ma doskonały kontakt z tuchowskimi fanami koszykówki, ale także z byłymi nauczycielami, sąsiadami, kolegami ze szkolnej ławy. Można powiedzieć, że Mateusz Poręba jest autorytetem, człowiekiem godnym do naśladowania dla dzieci i młodzieży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karwodrzy

…za niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służbę Ojczyźnie; gotowość zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy Tuchów w sytuacji zagrożenia ich życia i dobytku; wielopłaszczyznową pracę kulturalno-edukacyjną, w tym prewencyjną; działalność artystyczną i sportową oraz popularyzowanie historycznego dorobku swojej jednostki…

Organizacją najbardziej wiarygodną i cieszącą się największym zaufaniem mieszkańców wsi i małych miast jest Ochotnicza Straż Pożarna. Ratowanie ludzkiego zdrowia, życia, mienia, walka z żywiołem – to jej główne hasło. W ostatnich latach poszerzono je o prewencję i edukację. Coraz więcej młodych ludzi zaciąga się do OSP i działa w niej długie lata.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy ma 67 lat. Inicjatorem jej powstania był Jan Walaszek. Pierwsze zebra-
nie organizacyjne odbyło się w lutym 1956 r. Uczestniczyło w nim 22 karwodrzan, założycieli tak znaczącej dla lokalnego społeczeństwa organizacji. Zarząd wówczas wybrany działał do 1957 r. Reorganizacja ochotniczych straży pożarnych zobowiązywała do nowego regulaminu i odbycia zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Dlatego w lutym 1957 r. zorganizowano takie zebranie i wybrano nowy zarząd, który zarejestrowano w Tarnowie. Prezesem został Władysław Salamon, a naczelnikiem Jan Walaszek.

Strażacy nie mieli gdzie się spotykać i odbywać ćwiczeń. Miejscem ich zebrań stał się dom naczelnika, a do ćwiczeń udostępniono część pastwiska gromadzkiego. Jednostkę stopniowo wyposażono w sprzęt gaśniczy. W lutym 1958 r. strażacy otrzymali pierwszą motopompę i mundury. Motopompa była bardzo skuteczna przy gaszeniu pożaru we wsi w maju tamtego roku. Następnym sprzętem podarowanym przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Tarnowie była syrena elektryczna (1960 r.).

Nowy zarząd postanowił zbudować remizę. Już w 1957 r. uzyskano plan, zgodę na jej lokalizację i rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Prace przy budowie trwały 3 lata. Powstał też zbiornik przeciwpożarowy. Otwarcie i poświęcenie remizy odbyło się w maju 1962 r. Strażakom przybywało sprzętu. A były to: motopompa „Polonia 800” (1962 r.), stary wojskowy samochód „Dodge”(1965 r.), który dostosowano do potrzeb strażaków, „Żuk”(1979 r.). W związku z otrzymaniem większego samochodu – bojowy beczkowóz „Star” – i większej liczby sprzętu gaśniczego zachodziła potrzeba rozbudowy obiektu i postawienia garażu. Remizę stale modernizowano. Prace trwały w latach 1973-1979, 1984-1989, 90. XX w. i pierwszych latach XXI w.

Na obecne pomieszczenia remizy składają się sala widowiskowa, sale edukacyjne, zaplecze kuchenne, sanitarne, altanka taneczna, garaż. Obiekt służy nie tylko strażakom, ale też mieszkańcom Karwodrzy i sąsiednich wiosek. 1976 r. przyznano pierwsze odznaczenia za „Zasługi dla Pożarnictwa”, zaś w 1982 r. pierwsze medale oraz odznaki „Wzorowy Strażak”. Złoty medal otrzymał Jan Walaszek. W kolejnych latach przybywało medali i odznaczeń. Obecnie nosi je z dumą kilkudziesięciu druhów.

14 maja 1997 r., w związku z 40-leciem OSP, Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało jednostce brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Strażacy nieustanie podnoszą swoją sprawność sportowo-pożarniczą, dowodem tego jest udział druhów w zawodach gminnych, rejonowych, powiatowych. Wysokie miejsca osiągają zwłaszcza drużyny młodzieżowe.

Jednostka OSP ma swój sztandar (poświęcony 14 maja 1992 r.), ufundowany przez mieszkańców wioski.

Zmieniają się prezesi i komendanci OSP w Karwodrzy, ale nie zmienia się działalność tej organizacji. Zwiększa się zakres kompetencji strażaków. Od 67 lat druhowie z Karwodrzy nie tylko spieszą na ratunek ludziom zagrożonym pożarem, powodzią, zabłądzeniem, ale też uatrakcyjniają życie innym, podnoszą sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą; organizują turnieje, konkursy, zawody sportowe, festyny; zabezpieczają drogi dojazdowe i parkingi do miejsc ważnych wydarzeń patriotycznych i religijnych; uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami, dziećmi i młodzieżą. Od 2006 r. druhowie przygotowują uczniów ze szkół
w Karwodrzy, Zabłędzy i Trzemesnej do konkursów i turniejów wiedzy pożarniczej, wykonują pokazy i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej; wchodzą w skład jury tych turniejów. Od lutego 2018 r. organizują dla dzieci akcję „Bezpieczne ferie z OSP”. Po raz pierwszy wzięło w niej udział 40 uczniów ze szkół w Karwodrzy, Zabłędzy, Trzemesnej, zaś rok później 60 dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy sprzętu strażackiego i jego obsługa, a także czynności z zakresu ratownictwa medycznego. Ćwiczenia te przeprowadza aspirant Michał Mikos z Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowie. W ramach tej akcji odbywają się dla dzieci pogadanki nt. szkodliwości palenia papierosów, używania narkotyków, dopalaczy czy wyjazdy do kina, gry i zabawy.

W remizie strażackiej, w sali edukacyjnej „Iskierka”, przy stolikach z polami szachowymi dzieci uczą się grać w szachy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, pod okiem instruktora.

Istotna jest też współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Karwodrzy. Druhowie zabezpieczają imprezy i wyjazdy organizowane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Opieki Środowiskowej.

Na szczególną uwagę zasługuje kronika OSP. Jej skrupulatne zapisy uzupełnione zdjęciami, artykułami prasowymi dotyczącymi wydarzeń zostały zauważone. Pierwszy dyplom za kronikę OSP, wyróżnioną na XIV Ogólnopolskim Konkursie Kronik, otrzymał druh Franciszek Szeląg od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (Kołobrzeg 2007 r.). Następna kronika prowadzona przez druha Janusza Janurę też otrzymała wyróżnienia na etapie ogólnopolskim, m.in.: XV konkurs (Tomaszów Mazowiecki 2008 r.), XVI konkurs (Augustów 2009 r.), XVII konkurs (Olsztyn 2010 r.), XIX konkurs (Opatów 2012 r.), XXVI konkurs (Olsztyn 2019 r.) oraz zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kronik OSP
w 2019 r. (Polanka Wielka, powiat oświęcimski).

Aktualnie jednostka OSP w Karwodrzy liczy 64 druhów czynnych (w tym 8 kobiet), 14 druhów honorowych, 26 druhów w drużynie młodzieżowej (7 dziewcząt). W skład jednostki operacyjno-technicznej wchodzi 27 druhów zawsze gotowych do akcji (w tym 3 ratowników medycznych).

Obecny prezes OSP – aspirant Michał Mikos – jest pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i w swym zawodzie jest perfekcjonistą.